nalepky_2_1.gif (originál)nalepky_3_1.gif (originál)nalepky_4_1.gif (originál)nalepky_5_1.gif (originál)

Zákon 175/2002Sb (změna zákona o silniční dopravě) a ADR(1.8.3.)

 Každý podnik,jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení,nakládky,plnění nebo vykládky nebezpečných věcí,musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců,dále nazývaných "poradci" pro přepravu nebezpečných věcí,odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby,majetek a životní prostředí.

Nabízíme služby bezpečnostního poradce firmám které mají tuto povinnost ! ! !
 

 

 Kontakt:+420777888738,adr@adr-doprava.cz

nalepky_6_1.gif (originál)nalepky_8.gif (originál)nalepky_9.gif (originál)LQ.gif (originál)

Kontakt

Pavel Mlejnek
Modřišice 103,Turnov
+420777888393
FAX +420481540532

 

 

 

 

 

Ubytování Český Těšín.